[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

สถานที่ตั้ง
  กศน.ตำบลบางน้ำจืด ตั้งอยู่ที่ อาคาร โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
    หมู่ที่ 11 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
    โทร 086-9514808

ลักษณะอาคาร
 เอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี 3 ห้อง และมีห้องน้ำอยู่หลังอาคาร จำนวน 3 ห้อง บริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้าง ด้านข้างเป็นศูนย์เด็กเล็กตำบลบางน้ำจืด)

 หัวหน้า กศน.ตำบล     (นายวรวุฒิ  ยมศิริ)     

หัวหน้า กศน.ตำบลบางน้ำจืดคณะกรรมการ กศน.ตำบลบางน้ำจืด

 1. นายบรรยง      อินทมาตย์           ประธาน
 2. นายสุรินทร์      พรหมวารี           กรรมการตัวแทนหมู่บ้าน
 3. นายธวัช        รอดสวัสดิ์           กรรมการตัวแทนหมู่บ้าน
 4. นางสาวจุฑามาศ   วงศ์สุวัฒน์      กรรมการตัวแทนองค์นักศึกษา                  

 5. นางสาวเพ็ญศรี   มีแก้ว              กรรมการตัวแทนองค์กรนักศึกษา                
 6. นายมนิตย์      ทรงธรรม            กรรมการตัวแทนอาสาสมัคร กศน.

อาณาเขตติดต่อ

   ทิศเหนือ             ติดต่อกับ   ตำบล  ปากตะโก   อำเภอทุ่งตะโก
   ทิศใต้                 ติดต่อกับ   ตำบล  ปากน้ำ     อำเภอหลังสวน
   ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   ทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ   ตำบล  นาขา      อำเภอหลังสวน

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้านบางน้ำจืด
   หมู่ที่  2   บ้านบางน้ำจืด
   หมู่ที่  3   บ้านแหลมหญ้า
   หมู่ที่  4   บ้านบางหยี
   หมู่ที่  5   บ้านคลองวงค์
   หมู่ที่  6   บ้านบางมุด
   หมู่ที่  7   บ้านทับนายสังข์
   หมุ่ที่  8   บ้านหนองไก่ปิ้ง

   หมู่ที่  9   บ้านหนองพ้อ
   หมู่ที่  10  บ้านชายเขา
   หมุ่ที่  11  บ้านบางน้ำจืด

   หมุ่ที่  12  บ้านน้ำลอด

   หมู่ที่  13  บ้านท้องครก
   หมู่ที่  14  บ้านเกาะพิทักษ์
   
                 

 

  

 
          
                       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางน้ำจืด                         
หมู่ที่ 11 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 086-9514808

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03