[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

วิสัยทัศน์ “ กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว มุ่งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การมีงานทำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลช่องไม้แก้ว
  หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 093 -5760936

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03