[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว ตั้งอยู่บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร ห่างจากถนนเพชรเกษม ไปยังถนนสายเขาหมาแหงน-ทอนอม ระยะทาง 1,900 เมตร ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553


สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว ตั้งอยู่ที่ ศูนย์หมู่บ้านเขาหมาแหงน
    หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  
    โทร ๐๙๓-๕๗๖๐๙๓๖
   ลักษณะอาคาร
   ไม่เป็นเอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี ๑ ห้อง ใช้ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นางสุริยา รักษ์ไชย   หัวหน้า กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1.นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์  
    2.นายสุนันต์ บุญพัฒน์
    3.นายสุวัฒน์ นาคสวัสดิ์
    4.นายโกเมศ เยาวละออง
    5.นางสมหมาย คนดี
    6.นางนุสนธิ์ บัวชาวเกาะ
    7.นายเอนก วงษ์คงคำ
    8. นางมะลิวัลย์ บัวชาวเกาะ
    9. นางสาวศิริพร แสงกลม
    10.นางสุริยา รักษ์ไชย 

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบล  ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโกและตำบลนาสัก อำเภอสวี
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบล  ตำบลตะโก   อำเภอทุ่งตะโก
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งตะไคร   อำเภอทุ่งตะโก
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบล  ตำบลนาสัก อำเภอสวี

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้าน เขาขวาง
   หมู่ที่  2   บ้าน เขาหมาแหงน
   หมู่ที่  3   บ้าน คลองโชน
   หมู่ที่  4   บ้าน เขาวงกรด
   หมู่ที่  5   บ้าน วังปลา
   หมู่ที่  6    บ้านทอนอม
   หมู่ที่  7    บ้านห้วยไทร
   หมุ่ที่  8    บ้านห้วยใหญ่

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลช่องไม้แก้ว
  หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 093 -5760936

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03