[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ประวัติ
กศน.ตำบลชุมโค เป็นอาคารชั้นเดียวใช้ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลชุมโค

นที่ตั้ง
    กศน.ตำบลชุมโค ตั้งอยู่ที่ อาคาร ขององค์การบริหารตำบลชุมโคเดิม
    หมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
    โทร 0847452560 โทรสาร.....................
   ลักษณะอาคาร
   เอกเทศ  ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี  3 ห้อง และมีห้องน้ำอยู่ในอาคารบริเวณด้านข้างเป็นสนาม

 หัวหน้า กศน.ตำบล
    นางวิภาดา  ศรีทรัพย์  หัวหน้า กศน.ตำบลชุมโค

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1.นายพัทนดลย์  สืบถวิลกุล   กำนันตำบลชุมโค 
    2.นายสมศักดิ์  เพชรคีรี          ผู้ใหญ่หมู่ที่  6
    3.นายรุ่ง  ดวงภุมเมศร์            ผู้ใหญ่หมู่ที่ 4

    4.

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบล ปากคลอง......อำเภอ.ปะทิว......
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบล.บางสน.....อำเภอ..ปะทิว.....
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบล......อำเภอ.......
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบล......อำเภอ.......

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้านแหลมแท่น...
   หมู่ที่  2   บ้านดอนทราย...
   หมู่ที่  3   บ้านหน้าถ้ำ...
   หมู่ที่  4   บ้านวังช้าง...
   หมู่ที่  5   บ้านบางจาก
  
หมู่ที่ 6   บ้านหินกบ
   หมู่ที่ 7   บ้านทรัพย์สมบูรณ์
   หมู่ที่ 8  บ้านช่องมุด
  หมู่ท่ี  9  บ้านปลักหมู
  หมู่ท่ี  10  บ้านเกาะภูมิ
  หมู่ท่ี  11  บ้านทุ่งยอ
  หมู่ท่ี  12  บ้านช่องมุด 2
  หมู่ที่  13  บ้านสมบูรณ์สุข
  หมู่ที่  14  บ้านประชาธิปไตย

...


 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชุมโค
หมู่ 5  ตำบลชุมโค  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03