[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

  

  

26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรครู ค. เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.ชุมพร
โครงการอบรมวิทยากรครู ค. เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.ชุมพร
26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรครู ข. เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.ชุมพร
โครงการอบรมวิทยากรครู ข. เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.ชุมพร
26 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษีใหม่
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษีใหม่
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
7 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สำนักงาน กศน.กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่
7 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดส่งเสริมชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดชุมพรได้จัดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดส่งเสริมชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิบน้ำชายามเช้า จังหวัดชุมพร
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า จังหวัดชุมพร
12 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
12 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเรื่องเร่งด่วน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร โดยนางอธิชา รจนะ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร และนายประพันธ์ บุญสวัสดิ์ รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ได้จัดการประชุมเรื่องเร่งด่วน
28 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการใช้สื่อ รายวิชา พว ๐๒๐๒๗
เข้ารับฟังการชี้แจงการใช้สื่อ รายวิชา พว ๐๒๐๒๗ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
26 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เข้าร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
26 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่นวันนี้
การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพรได้จัดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
13 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
สำนักงานกศน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับ กศน.ทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร ร่วมกันจัดกิจกรรม \\\\\\\\\\\\\\\"อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร\\\\\\\\\\\\\\\"
11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดคำพูดเพื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
.
11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จัดทำโครงการประชุมจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
.
3 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์เปิดโลกทะเลชุมพร
.
1 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดคำพูดเพื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01