[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันและเร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม

ศุกร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


       วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จัดโครงการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันและเร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ได้รับเกียรติจากนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอธิชา รจนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวรายงาน
       โครงการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษา กำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันของจังหวัดชุมพร และส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในสถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทยตามธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการขยะในสถานศึกษา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานทางสังคมที่ดี สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเป้าหมายเน้นที่บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปขยายผลในสถานศึกษาที่สังกัดต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

]เข้าชม : 297


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2560 21 / ม.ค. / 2560
      ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร 8 / พ.ย. / 2559
      บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมผู้บริหาร และครู กศน.เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของครูกศน.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 / ก.ย. / 2559
      วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๕๙ 13 / ก.ย. / 2559
      โครงการอบรมการเตรียมรับการตรวจสอบภายในและรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 30 / ส.ค. / 2559


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01