[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการเตรียมรับการตรวจสอบภายในและรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผลสัมฤทธิ์

อังคาร ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


วันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมการเตรียมรับการตรวจสอบภายในและรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีนายประพันธ์ บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจาก นางอธิชา รจนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนางภัทรภร ทองอยู่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นผู้กล่าวรายงาน
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญของการบริหารงาน ในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆในหน่วยงาน หรือผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน ให้ได้รับผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งป้องปรามการทุจริต รู้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การพัสดุ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของหน่วยรับตรวจได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ก่อให้เกิดการควบคุม ดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพรเข้าชม : 332


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2560 21 / ม.ค. / 2560
      ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร 8 / พ.ย. / 2559
      บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมผู้บริหาร และครู กศน.เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของครูกศน.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 / ก.ย. / 2559
      วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๕๙ 13 / ก.ย. / 2559
      โครงการอบรมการเตรียมรับการตรวจสอบภายในและรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 30 / ส.ค. / 2559


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01