[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา

จันทร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564


แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชุมพรเข้าชม : 983


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 / พ.ค. / 2565
      คู่มือการอบรมฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการสอนออนไลน์ 15 / พ.ย. / 2564
      รายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร 11 / ต.ค. / 2564
      แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 11 / ต.ค. / 2564
      ชุดการเรียนรู้การส่งเสริมการรู้หนังสือไทย เรื่อง จังหวัดชุมพร 8 / ต.ค. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01