[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

  

  

28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2561
รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2561
8 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ชุมพร จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เร่งปลูกฝังความรักชาติ
กศน.ชุมพร จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เร่งปลูกฝังความรักชาติ
26 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดชุมพร เชิญชวนเที่ยวงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
จังหวัดชุมพร เชิญชวนเที่ยวงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
15 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารคู่มือ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทย
เอกสารคู่มือ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทย
11 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ชุมพร จัดงานปีใหม่ เป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
กศน.ชุมพร จัดงานปีใหม่ เป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยงหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยงหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์
23 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เมืองชุมพร จับมือ ตชด.414 จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ
กศน.อำเภอเมืองชุมพร จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลั
24 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
รับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
7 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560
2 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ / ใบความรู้ ขั้นตอนการย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้า
เอกสารประชาสัมพันธ์ / ใบความรู้ ขั้นตอนการย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้า
13 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ : รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2559 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ : รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/59❗❗👍ตั้งแต่วันนี้ ถึง ➡ 31 ตุลาคม 2559
18 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง แก่ชีวิตลูกศิษย์ และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง แก่ชีวิตลูกศิษย์ และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
28 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ร่วมรณรงค์ \"การออกเสียงประชามติ\" ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ร่วมรณรงค์\"การออกเสียงประชามติ\" ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
26 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
12 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันฉัตรมงคล
19 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาสร้างชาติ คลองผดุงกรุงเกษมสร้างสุข
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร โดย กศน. อำเภอละแม เข้าร่วมจัดนิทรรศการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในงาน \"การศึกษาสร้างชาติ คลองผดุงกรุงเกษมสร้างสุข\"
26 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. จังหวัดชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01