[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เมืองชุมพร จับมือ ตชด.414 จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ

พุธ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


 กศน.อำเภอเมืองชุมพร จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ภายใต้การนำของนายธนสัก ชัยขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชุมพร โดยนางอธิชา  รจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด       นายธนสักเผยว่า ปัจจุบันสังคมมีความความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่จึงยึดติดกับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก จนขาดการเอาใจใส่เรื่องศาสนา คุณธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมให้หลงผิด ขาดระเบียบวินัย ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการขาดความสามัคคี เป็นต้น ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ช่วยทำให้มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม หากได้รับการเรียนรู้และอบรม ก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้       นายธนสักยังเผยอีกว่า กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ คือนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จาก กศน.ตำบล จำนวน 17 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความมีวินัยสร้างนิสัยให้คนดี, คุณธรรมกับการดำเนินชีวิต, คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด, ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และฐานการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม 5 ฐานโดยได้เชิญเจ้าอาวาสวัดเขากล้วย วิทยากรกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 และคณะครู กศน.อำเภอเมืองชุมพรภาพข่าว : สุรพงษ์  อนันต์ธนสาร


เข้าชม : 105


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 / พ.ย. / 2560
      กศน.เมืองชุมพร จับมือ ตชด.414 จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ 19 / ก.ค. / 2560
      รับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 24 / มี.ค. / 2560
      การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 7 / ธ.ค. / 2559
      เอกสารประชาสัมพันธ์ / ใบความรู้ ขั้นตอนการย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้า 2 / พ.ย. / 2559


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01