[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ

พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


โครงการสัมมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา

    กศน. อำเภอเมืองชุมพร จัดโครงการโครงการสัมมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่   4  -  6   มีนาคม   2554
ณ  สำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร และศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ต่าง  ๆ ประกอบด้วย
    1. พระปลัดชัยศิลป์  ชยโชติ   เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว
    2. นางสาวกานดา  พรหมจรรย์   ครูวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
    3. คณะครูจากศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร
    4. ท่านประดิษฐ์ ยมานันท์   นายอำเภอเมืองชุมพร
    5. นายอุชุ  เชื้อบ่อคา   ผอ.กศน. อำเภอหลังสวน
    ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 17 คน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาได้นำความรู้ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เข้าชม : 872


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 31 / มี.ค. / 2563
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV1D-19) 5 / มี.ค. / 2563
      รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2561 28 / ก.ย. / 2561
      กศน.ชุมพร จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เร่งปลูกฝังความรักชาติ 8 / พ.ค. / 2561
      จังหวัดชุมพร เชิญชวนเที่ยวงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน 26 / ก.พ. / 2561


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01