[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
   

กศน.ตำบลด่านสวี

    สถานที่จัดตั้ง  กศน.ตำบลด่านสวี บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่  4  ตำบลด่านสวี  อำเภอสวี   จังหวัดชุมพร

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 


    นางสาวจิราวรรณ  ขุนหลัด หัวหน้า กศน.ตำบลด่านสวี

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
  

นายสมชาติ  เชาวนะปัญจะ   

นายนิรัน               รัตนศิลา

นายโกศล              สุขแก้ว  

นายเกรียงศักดิ์  ปักษ์ศิลป์

นายจรูญ                ไชยะ

นายพินิจ               หนูอิ่ม

นางยวนใจ            แก้ววิจิตร

นายวิโรจน์            พูลเขาล้าน

นายอดิโรจน์         เปลี่ยนวิสัย

นางสาวจิราวรรณ   ขุนหลัด

อาณาเขตติดต่อ
  

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าหิน อ.สวี จั.ชุมพร

ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

การปกครอง   

1

ท้องตมใหญ่        

2

ท้องโตนด

3

บ้านบ่อคา      

4

บ้านท้องเกร็ง            

5

บ้านเสียบญวน

6

บ้านในไร่        

7

บ้านหน้าถ้ำ 

8

บ้านกลางนา  

9

บ้านถ้ำใน

10

บ้านเล็บกะรอก

11

บ้านอ่าวมะขาม

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลด่านสวี
  หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 087-0483143

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03