[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

นายวิทยา        เกตุแก้ว    ประธานกรรมการ
นายเทิดศักดิ์    ขนอม    กรรมการ
นายสมศักดิ์     คงจันทร์    กรรมการ
นายเจษฎา   จำเริญนุสิทธิ์          กรรมการ
นายสุนทร       วรดิษฐ์    กรรมการ
นายไพฑูรย์   ลิลา    กรรมการ
นายธนพล  คงทอง    กรรมการ
นายสมไชย     พูลทรัพย์    กรรมการ
นายเรืองโรจน์  ขนอม    กรรมการ
นายน้อย  สวิงรัมย์    กรรมการ
นายทวีศักดิ์  ชูประเสริฐ์    กรรมการ
นายปรีชา  เพชรทอง    กรรมการ
นางสาวปิยะธิดา  สัตย์วงศ์   กรรมการ
นางโสพิต  บุดดี     กรรมการ
นางสาวเกศรา  ชูพงษ์    กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลค่าย
  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 091-8213187

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03