[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลครน  ตั้งอยู่ที่ ศูนย์หมู่บ้าน ม.9
    หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
    โทร 080-8009321  โทรสาร -
   ลักษณะอาคาร
   ไม่เอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี 1 ห้อง และมีห้องน้ำอยู่นอกอาคารบริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้างด้านข้างมีสนามกีฬา )
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นางสาวสุวิภา  พรหมประทีป  หัวหน้า กศน.ตำบลครน
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. นางทิวาพร  จันทรอาภา
    2. นายนพดล ชอบตรง
    3. นายไชยันต์ สังข์ปล้อง

    4. นางสมบัติ หีตชนะ

     5. นายประทีป รักคลี่

     6. นายกิตติ ผลคิด

     7. นายสมคิด คล้ายกองนา

      8. นางสังวาลย์ พิมลรัตน์

      9. นายนิพน ทนหมัด

      10. นายไชยา ฤาชัย

       11.นายสงัด  คชหาญ

       12. นางสาวสุวิภา  พรหมประทีป

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบล  ทุ่งระยะ อำเภอสวี

   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบล  วิสัยใต้ อำเภอสวี

    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    สวี  อำเภอสวี 
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบล  วิสัยใต้  อำเภอสวี

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้าน นาเหรี่ยง

   หมู่ที่  2   บ้าน พะงุ้น

   หมู่ที่  3   บ้าน ครน

   หมู่ที่  4   บ้าน ไทรล่า

   หมู่ที่  5   บ้าน น้ำฉา

   หมู่ที่  6    บ้านห้วยแห้ง

   หมู่ที่  7    บ้านแก่งตะเคียน

   หมุ่ที่  8    บ้านเขาล้าน

  หมู่ที่ 9   บ้านเขาหลัก

  หมู่ที่ 10  บ้านปลายกริม

  หมู่ที่ 11  บ้านช่องรอ

 หมู่ที่  12  บ้านคู

 หมู่ที่ 13  บ้านควนสามัคคี

  หม่ที่ 14 บ้านช่องพงษ์

 

  

 

 

กศน.ตำบลครน

ที่อยู่ ม. 9 ตำบลครน อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 86130

โทร  082-8009321

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03