[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

บ้านหนังสือชุมชน

 

บ้านหนังสือชุมชน

เจ้าของบ้าน ชื่อ นางศิริรัตน์ บุตรวาทิตย์
หมู่ที่ 6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

   บ้านหนังสือชุมชน

เจ้าของบ้าน  ชื่อ  บัญญัติ  เชื้อสุวรรณ์
หมู่ที่ 4  ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร
   บ้านหนังสือชุมชน

เจ้าของบ้านชื่อ  นายอำนาจ  กาญจนี
หมู่ที่ 5 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร
   บ้านหนังสือชุมชน

เจ้าของบ้านชื่อ  นายศักดิ์ชาย  พยันตา
หมู่ที่ 2   ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร
   
   
   
   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลขุนกระทิง
  หมู่ที่ 8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0890508342 โทรสาร 077-591221

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03