[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบลขุนกระทิง

นายสมชาย เมฆีนุรักษ์

ตำแหน่ง ประธาน

 

 

 

 

นางสาวศิริรัตน์ บุตรวาทิตย์

ตำแหน่ง รองประธาน

 

นายณัฐพงศ์ ผิวนิวัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการ

 

นายสุนัย ธนบัตร

ตำแหน่ง กรรมการ

  นายศักดิ์วิฑูรย์ ศรีซังส้ม

ตำแหน่ง เลขานุการ

   นางสาวจันทนา กลางณรงค์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

   
   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลขุนกระทิง
  หมู่ที่ 8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0890508342 โทรสาร 077-591221

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03