[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ
สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลคุริง ตั้งอยู่ที่
    หมู่ที่ 4 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
    โทร 089-5929418
   ลักษณะอาคาร
  
ปูนชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร อาคารเป็นเอกเทศ
   เปิดเป็น กศน.ตำบลเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยเหมาะ 
   สมเป็นแหล่งเรียนรู้ มีหน่วยงานเครือข่ายให้การสนับสนุน มีการเปิดให้บริการทุกวัน โดยจัดกิจกรรมให้บริการเกี่ยวกับ การศึกษา
   สภาพการคมนาคม ห่างจากถนนเพชรเกษม 30 กิโลเมตร

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 

 

 


    นางชไมพร  หัวหน้า กศน.ตำบลคุริง

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. นายอำนาจ  อินทนา
    2.นายสุรศักดิ์  ม่วงมณี
    3. นายสุวรรณ  แสงทวี

    4.นางสำเนียง  สมบุญ

     5.นายชิต  มากประดิษฐ์

     6.นายมานพ  หญีตจันทร์

     7.นายวีระ  กลอยสวาท

     8.นายคะนอง  ด้วงเผือก

     9.นายสุวิทย์  เพชรน้อย

     10.นางชไมพร  สมบุญ

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบล  หงษ์เจริญ
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบล  ท่าแซะ
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลทรัพย์อนันต์
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบล  รับร่อ

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้านใหม่พัฒนา
   หมู่ที่  2   บ้าน ใหม่สมบูรณ์
   หมู่ที่  3   บ้าน วังมะปราง
   หมู่ที่  4   บ้าน ท่าลานทอง
   หมู่ที่  5   บ้าน ทุ่งกระทิงทอง
   หมู่ที่  6    บ้านช่วยอนันต์
   หมู่ที่  7    บ้านยี่ลาน
  

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคุริง
  หมู่ที่ 4 ตำบลคุริง  อำเภอท่าแวะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0895929418

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03