[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลแหลมทราย ตั้งอยู่ที่ วัดวาลุการาม
    หมู่ที่ 11 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
    โทร 0951575406
   ลักษณะอาคาร
   เอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี 1 ห้อง และมีห้องน้ำอยู่ในอาคารบริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้าง)
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นางสาวชนกพร  จีนสีคง หัวหน้า กศน.ตำบลแหลทราย

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. 
    2.
    3. 

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลนาขา ตำบลยบางน้ำจืด อำเภอหลังงสวน
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลบ้านควน ตำบลนาพญา  อำเภอหลังสวน
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    พ้อแดง  อำเภอหลังสวน
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลท่ามะพลา ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้านทับยอ
   หมู่ที่  2   บ้านนาร่อง
   หมู่ที่  3   บ้านท่ามะปริง
   หมู่ที่  4   บ้าน บ้านบางหลีก
   หมู่ที่  5   บ้านปากช่อง
   หมู่ที่  6    บ้านปากช่อง
   หมู่ที่  7   
บ้านบางลำภู   

   หมุ่ที่  8    บ้านบางลำภู

   หมู่ที่ 9 บ้านด่าน

   หมู่ที่ 10 บ้านด่าน

   หมู่ที่ 11 บ้านแหลมทราย

   หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทราย

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแหลมทราย
  หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 086-9514808

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03