[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

 ๑. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อำเภอ ละแม


 ๒. สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๘-๗๓๕๒ โทรสาร -
E-mail Adress -
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ละแม


 ๓. ข้อมูลทั่วไป
ประกาศจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีต ชั้นเดียว
จำนวนพื้นที่ - ไร่ 2 งาน
จำนวนประชากรอำเภอ ๒๕,๐๔๙ คน
จำนวนสมาชิกห้องสมุด ๑๗๐ คน
จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย วันละ ๒๐ คน
เปิดบริการ ๕ วัน ตั้งแต่วัน จันทร์ ถึงวัน ศุกร์
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ปิดบริการ วันเสาร์- วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดชดเชยของทางราชการ


 ๔. บุคลากร/ตำแหน่ง
 ๑. บรรณารักษ์ จำนวน ๑ คน
 
 ๕. สื่อ
หนังสือพิมพ์  ๒  ชื่อเรื่อง
วารสาร/นิตยาสาร  ๕ "
หนังสือทั่วไป ๗,๘๒๒  เล่ม
หนังสือสำหรับเด็ก  ๓๐๒  เล่ม
สืออิเล็คทรอนิกส์  ๖๐๐ ชื่อเรื่อง
คอมพิวเตอร์บริการ  -  เครื่อง


 ๖. กิจกรรม/บริการ
๑. โครงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้อาชีพ
๒. โครงการหนังสือวิ่งได้
๓. โครงการส่งเสริมการอ่าน

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละแม
หมู่ที่ 9 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170  โทรศัพท์ 077-587352 โทรสาร -