[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ห้องสมุด
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ   เข้าชม :  [ 297 ]
การดูแลเส้นผมสำหรับผมทำสี
การดูแลเส้นผมสำหรับผมทำสี   เข้าชม :  [ 285 ]
เทคนิคการอ่าน
เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้ดี   เข้าชม :  [ 234 ]
การดูแลสุขภาพ
12 วิธีการดูแลสุขภาพ ให้มีความสุข   เข้าชม :  [ 259 ]
เทคนิคการหุงข้าวกล้องให้อร่อย
ข้าวเมล็ดสีน้ำตาล ที่เรียกกันว่า ข้าวกล้อง   เข้าชม :  [ 430 ]
 

   นางอัจฉรา  แก้วศรีงาม  บรรณารักษ์  พร้อมด้วยนางสาวสุฐิรจน์  ถึงถิ่น 

นางสายชล  สุวรรณยอด  นางสาวสารภี  เอี่ยมหิรัญ  และนางสาวสุภาวดี  ซังธาดา

ไปบันทึกเสียงการอ่านเรียงความเรื่อง  "พ่อ"  ที่สถานีวิทยุ  อ.ส.ม.ท.หลังสวนในวันที่  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔   

  

 


 

6 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอหลังสวน จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน จำนวน 135 คน ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 ณ กศน.อำเภอหลังสวน  เข้าชม :  [ 338 ]

6 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
กศน.อำเภอหลังสวน ได้เปิดห้องเรียนด้าน ICT คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง   เข้าชม :  [ 896 ]

25 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
กิจกรรมครอบครัวรักการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน  เข้าชม :  [ 437 ]

24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเว็บไซต์
อบรมเว็บไซต์ห้องสมุด  เข้าชม :  [ 1182 ]

24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน ร่วมกับ กศน.ตำบล ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน ร่วมกับ กศน.ตำบล ส่งเสริมการอ่าน   เข้าชม :  [ 609 ]

24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกล่องความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมกล่องความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่อำเภอหลังสวน  เข้าชม :  [ 431 ]

24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมวันเด็ก 54
การจัดกิจกรรมวันเด็ก 54  เข้าชม :  [ 317 ]

23 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหลังสวน เปิด กศน.ตำบลบ้านควน
วันที่ 20 กรกฏาคม 2553 กศน.ตำบลบ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทำพิธีเปิดกศน.ตำบลบ้านควน  เข้าชม :  [ 679 ]

15 / พ.ย. / 2554 : ประกาศ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การอ่าน-เขียนเรียงความ  เข้าชม :  [ 219 ]
24 / ก.พ. / 2554 : ประกาศ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วงปิดภาคเรียน  เข้าชม :  [ 292 ]

 นางอัจฉรา แก้วศรีงาม
บรรณารักษ์ชำนาญการ

 

อันดับที่ 1

สนุกกับการค้นหา

ความรู้ข้างในสมอง


 

กศน.ในจังหวัดชุมพร

ห้องสมุดฯ ในจังหวัดชุมพร

 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน
ถนนประชาราษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-544580 โทรสาร -