[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

   1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอ พะโต๊ะ
สถานที่ตั้ง     ตั้งอยู่ที่  หมู่ 8  ตำบลพะโต๊ะ   อำเภอ พะโต๊ะ    จังหวัดชุมพร
ถนนหลังสวน  - ราชกรูด
ขนาดอาคาร     198   ตารางเมตร
วันที่ทำการ     วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  08.30-16.30  น.

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอพะโต๊ะ
โทรศัพท์  077-539086
โทรสาร 077-539086
E-mail chanok.j9@gmail.com
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพะโต๊ะ


 2. ข้อมูลทั่วไป
ประกาศจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2537
ลักษณะอาคาร  อาคารห้องสมุดประชาชน อยู่ร่วมหน่วยงาน กศน. อำเภอพะโต๊ะ
จำนวนพื้นที่ 300 ตารางวา
จำนวนสมาชิกห้องสมุด    832    คน
จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย   วันละ 32 คน
จำนวนหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ    จำนวน  8467  รายการ

 3. บุคลากร/ตำแหน่ง
บุคลากรปฏิบัติงานประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอพะโต๊ะ   จำนวน 1  คน
นางสาวเฉลิมรัตน์ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง บรรณารักษ์


 4. สื่อ
หนังสือพิมพ์  3 ชื่อเรื่อง
วารสาร/นิตยาสาร  3  "
หนังสือทั่วไป  7979  เล่ม
หนังสือสำหรับเด็ก  345  เล่ม
สืออิเล็คทรอนิกส์  140 ชื่อเรื่อง
คอมพิวเตอร์บริการ  5 เครื่อง


 5. กิจกรรม/บริการ
 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
- บริการการอ่าน การศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด โดย จัดหนังสือ สื่อไว้บริการ และมุมเฉลิมพระเกียรติ มุมวิชาการ  มุมอ้างอิง มุมแนะนำหนังสือน่าอ่านและหนังสือใหม่   มุมเด็กและเยาวชน วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน   มุมข้อมูลท้องถิ่น
- บริการยืม – คืน หนังสือ สื่อ ( วีซีดี , ดีวีดี ) ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ LlRLS
- บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ LRLS
- บริการอินเทอร์เน็ต
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้ากิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
- พบกลุ่มนักศึกษา กศน.
  กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
- บริการให้คำแนะนำในการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนหน่วยงานเครือข่าย
- บริการสถานที่ประชุมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 6. ผลงานดีเด่น (เช่น รางวัลที่ได้รับ โล่ ประกาศเกียรติคุณ คำชม ฯลฯ)
ผ่านการประกวด TK park (อุทยานแห่งการเรียนรู้)

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพะโต๊ะ
หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-539086 โทรสาร 077-539086