[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

  

10 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวห้องสมุด
ศึกษาเรียนรู้ในห้องสมุด
นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงานรายวิชาวิทยาศาสตร์
10 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมทำแผนปฏิบัติการ
วันที่ 25-27 พ.ย. 62

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพะโต๊ะ
หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-539086 โทรสาร 077-539086