[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

15 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม ห้องสมุด
บรรณสัณจรครั้งที่ ๑
งานอัธยาศัยอำเภอท่าแซะ จัดโครงการบรรณสัณจรครั้งที่ ๑ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ
24 / ก.พ. / 2555 : ข่าวห้องสมุด
โครงการออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ และกศน.ตำบลท่าข้าม ร่วมกับโครงการออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
19 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอท่าแซะ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการและ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร และคณะตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอท่าแซะ และห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ
16 / ม.ค. / 2555 : ข่าวห้องสมุด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
15 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรินใจใส่ชา ร่วมก่อสร้าง กศน.ตำบล และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 กศน.อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมกิจกรรมรินใจใส่ชา ร่วมก่อสร้าง กศน.ตำบล และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
14 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรินน้ำใจใส่ชา
กศน.อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมรินน้ำใจใส่ชา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ กศน. อำเภอท่าแซะ
29 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เกมส์
เมื่อวันที่ 6- 7 กันยายน 2554 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพรและกศน.อำเภอทั้ง 8 อำเภอเดินทางไป ร่วมงานมหกรรม กศน.เกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700
29 / ก.ย. / 2554 : ข่าวห้องสมุด
อบรมบรรณารักษ์
เมื่อวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2554 นางสาวจันทร์แสง ป่านหอม (บรรณารักษ์) ไปประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาและฝึกอบรมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
29 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมิน กศน.ตำบล
เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2554 กศน.อำเภอท่าแซะ ได้ไปประเมิน กศน.ตำบลทั้ง 10 แห่ง
29 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 สำนักงาน กศน.ร่วมกับ กศน.ทั้ง 8 อำเภอ ไปศึกษาดูงาน กศน.ตำบล จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
29 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้โครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 กศน.อำเภอท่าแซะร่วมกับอำเภอท่าแซะ จัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้าน ICT
กศน. อำเภอท่าแซะ จัดสอนสอนพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน กศน.อำเภอท่าแซะ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ
24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเว็บไซต์ห้องสมุด
24-25 กุมภาพันธ์ 2554 จัดอบรมเว็บไซต์ห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร
24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดสู่ชุมชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมห้องสมุดสู่ชุมชน
24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะเคลื่อนที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2554
2 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านหนังสือในดวงใจ
ห้องสมุดประชาชน และ กศน.ตำบล ของอำเภอท่าแซะ ได้จัดทำโครงการอ่านหนังสือในดวงใจ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ
บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ถนนเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๘๔๒๘๙ โทรสาร --