[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ห้องสมุด

 

 ม่านรักบังใจ

 เวตาล

  สูตรเสน่หา 

 
วันแม่แห่งชาติ
ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี   เข้าชม :  [ 2972 ]
วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันที่3 สิงหาคม 2555 ในปีนี้   เข้าชม :  [ 1507 ]
วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันที่2 สิงหาคม 2555 ในปีนี้   เข้าชม :  [ 1770 ]
วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี   เข้าชม :  [ 2358 ]
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี   เข้าชม :  [ 3333 ]
วันไหว้ครู
พิธีไหว้ครูจัดเฉพาะวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครู ตามความเชื่อของพราหมณ์   เข้าชม :  [ 1149 ]
 

8 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.
โครงการศิลปะประดิษฐ์ การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก  เข้าชม :  [ 6357 ]

8 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.
โครงการการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2554 กศน.อำเภอทุ่งตะโกจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์  เข้าชม :  [ 1908 ]

25 / มี.ค. / 2554 : กิจกรรม กศน.
โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น
การทำดอกไม้จันทร์  เข้าชม :  [ 2416 ]

14 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ห้องสมุดประชาชนออกหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  เข้าชม :  [ 1003 ]

7 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.
การอบรมวิชาชีพระยะสั้น
วิชาการทำไม้กวาดดอกอ้อ  เข้าชม :  [ 1430 ]

24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
อบรมเว็บไซต์ห้องสมุด
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จัดอบรมเว็บไซต์ห้องสมุด  เข้าชม :  [ 1550 ]

11 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.
โครงการค่ายอบรมลูกเสือวิสามัญ
เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดโครงการค่ายอบรมลุกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.อำเภอทุ่งตะโก  เข้าชม :  [ 1890 ]

3 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.
โครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตย   เข้าชม :  [ 1362 ]

22 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.
สอนลูกเสือวิสามัญ
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 กศน.อำเภอทุ่งตะโก สอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 2/2553  เข้าชม :  [ 564 ]

20 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร โดยนายสมเชาว์ กาญจนจรัส บุคลากร กศน.จังหวัดชุมพร และหัวหน้า กศน.ตำบล ได้ต้อนรับ ท่านวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร โดยนายสมเชาว์ กาญจนจรัส บุคลากร กศน.จังหวัดชุมพร และหัวหน้า กศน.ตำบล ได้ต้อนรับ ท่านวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   เข้าชม :  [ 637 ]

8 / เม.ย. / 2554 : ประกาศ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดประชาชน  เข้าชม :  [ 825 ]
8 / เม.ย. / 2554 : ประกาศ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรและแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมพร  เข้าชม :  [ 1421 ]

 


 

นางสาวเฉลิมรัตน์  พรหมสุวรรณ

บรรณารักษ์อัตราจ้าง

 

อันดับที่ 1

สนุกกับการค้นหา

ความรู้ข้างในสมอง


 

กศน.ในจังหวัดชุมพร

ห้องสมุดฯ ในจังหวัดชุมพร

 

 

 

 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก   จังหวัดชุมพร 
โทรศัพท์ 077- 585259

e-mail  lovelykae1440@gmail.com