[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
   กศน.ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านวัง ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๑๐ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้การดูแลของ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 
    โทร ๐๘๓-๖๙๒๑๗๘๒
ลักษณะอาคาร
   ไม่เป็นเอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี ๑ ห้อง และมีห้องน้ำอยู่ในอาคารบริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้างด้านข้างเป็นพื้นดิน)
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

  
  นางสาวพัฒน์นรี   นาคเพชร  หัวหน้า กศน.ตำบลนาพญา

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

   

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ            ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพญา
   ทิศใต้               ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาพญา
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลนาพญา
   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลนาพญา

การปกครอง
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองด่าน                                   หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาจีนเก้า
หมู่ที่ ๒ บ้านดอนสะท้อน                                หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งหลวง
หมู่ที่ ๓ บ้านวัง                                             หมู่ที่ ๑๓ บ้านโตนดห้าต้น
หมู่ที่ ๔ บ้านควนตะวันออก                             หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองราง
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองขนาน                                หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยจระเข้
หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานยูง                                   หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางมั่น
หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งตก                                        หมู่ที่ ๑๗ บ้านสุขสันติ
หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใน                                         หมู่ที่ ๑๘ บ้านห้วยกรวด
หมู่ที่ ๙ บ้านนาพญา                                      หมู่ที่ ๑๙ บ้านเขาดิน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเตย

 

  

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาพญา
  หมู่ที่ 3 ตำบลนาพญา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 083-6921782

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03