[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ
                ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาทุ่งเดิมได้ขอใช้สถานที่ในวัดนาทุ่ง หมู่ที่  2  โดยมีนางวรรณา  ชอุ่มผลเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน  ต่อมาในปีพุทธศักราช  2543  ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากศูนย์เด็กเล็กเก่า  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ซึ่งย้ายไปประจำที่โรงเรียนวัดนาทุ่ง  ในปีพุทธศักราช  2550  ได้ย้ายไปอยู่ที่  ศูนย์กีฬาตำบลนาทุ่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  จนถึงปัจจุบันนี้  อยู่ในความดูแลขององการบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ในขณะนั้นเห็นว่านักศึกษาของ กศน.ตำบลนาทุ่งมีค่อนข้างมาก จึงควรจะมีอาคารเรียนที่เหมาะสม และองค์การ บริหารส่วนตำบลนาทุ่ง  ซึ่งมีนายเลิศเชาว์  ลือชัย  เป็นประธานกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาทุ่ง   ได้สนับสนุน ด้านอาคาร   และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความ พร้อมทั้งด้านอาคาร บุคลากร และสื่อที่  และงบประมาณปีละ  30,000  บาท  และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ได้ขอประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียน ชุมชน เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.. 2541 เพื่อ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จนถึงปัจจุบัน มี หน่วยงานต่างๆ มาขอใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมของชุมชน  ห้องสมุดชุมชนตำบลนาทุ่ง   และเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดประชุมหมู่บ้าน  กีฬาตำบลนาทุ่ง
  

สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลนาทุ่งตั้งอยู่ที่ อาคาร กศน.ตำบลนาทุ่ง
    หมู่ที่ 4 ตำบลนาทุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
    โทร 077596772 โทรสาร 077596772
   ลักษณะอาคาร
   เอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารสองชั้น มี 4 ห้อง และมีห้องน้ำบริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้างเป็นสนามฟุตบอล )
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาทุ่ง 
หมู่ที่ 4 ตำบลนาทุ่งอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-596 772 โทรสาร 077-596 772
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03