[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลปากน้ำหลังสวน

ผู้รับบริการได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยี

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากน้ำหลังสวน
  หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 081-8213003

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03