[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายตำบลปากน้ำหลังสวน

แหล่งเรียนรู้ เรือจำลองจักรีนฤเบศร (แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์)

ผู้ดูแล มูนิธิเรือจำลองจักรีนฤเบศรและเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวกรัง ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

  เปิดทุกวันเวลา 08.00-20.00น.

 

 

แหล่งเรียนรู้ วัดแหลมสน (แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี)
หมู่ที่ 3 บ้านหัวกรัง ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

 

แหล่งเรียนรู้ เศษรฐกิจพอเพียงและการทำปุ๋ยหมัก (แหล่งเรียนรู้ด้านเศษรฐกิจพอเพียง)
ผู้ดูแลนายณรงค์ศักดิ์ ศิริวาริณ โทร081-0798970

หมู่ที่ 5 บ้านหนองไหร ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากน้ำหลังสวน
  หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 081-8213003

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03