[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบลปากน้ำหลังสวน

ประธาน

นายวิชัย อนันตเมฆ

ตำแหน่งนายยกเทศมนตรี(ประธาน)

 

 

 

นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์

ตำแหน่งกำนันตำบลปากน้ำ(กรรมการ)

 

 นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์

ตำแหน่งรองนายยกเทศมนตรี(กรรมการ)

 

 นายประทีป ทองอยู่

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 ตำบลปากน้ำ(กรรมการ)

 

 นางยุหงษ์ สรรเสริญ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 ตำบลปากน้ำ(กรรมการ)

 

 นายโสธร อินทรสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู (กรรมการ)

 

 นายบรรเลง จุลถาวร

ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบลปากน้ำหลังสวน(เลขาฯและกรรมการ)

   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากน้ำหลังสวน
  หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 081-8213003

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03