[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

1.นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์  ประธาน

2.นางสุดาทิพย์ แก้วเกื้อกูล  รองประธาน

3.นายจาตุพล เพ็ชรสุวรรณ  กรรมการ

4.นายจักกรี นาคงาม  กรรมการ

5.นายอนันธชัย ชูโชติ  กรรมการ

6.นายฤทธิวุติ ศรีสม  กรรมการ

7.นางสาวจินตนา เหมียวเขาวอ  กรรมการ

8.นางจิราภรณ์ ทวีธนนิพัทธ์  กรรมการและเลขานุการ

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปังหวาน
  หมู่ที่ 3 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 087-8185138

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03