[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

อาสาสมัคร กศน.ตำบลปังหวาน

1.นางสุดาทิพย์ แก้วเกื้อกูล  ประธาน

2.นายจาตุพล เพ็ชรสุวรรณ  รองประธาน

3.นายจิตติพงษ์ เพ็ชรสุวรรณ  กรรมการ

4.นายจักกรี นาคงาม  กรรมการ

5.นายฤิทวุติ ศรีสม  กรรมการ

6.นายอนันธชัย ชูโชติ  กรรมการ

7.นางสาวศิริประภา ทองนาค  กรรมการ

8.นางสาวจินตนา เหมียวเขาวอ  กรรมการ

9.นางสาวกชกร แพคีรี  กรรมการ

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปังหวาน
  หมู่ที่ 3 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 087-8185138

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03