[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลปังหวาน ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองเหนก
    หมู่ที่ 3 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
    โทร 087-8185138
   ลักษณะอาคาร
  
อาคารเอกเทศ  จำนวน 2 ห้องเรียน

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นางจิราภรณ์ ทวีธนนิพัทธ์  หัวหน้ากศน.ตำบลปังหวาน

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. 
    2.
    3. 

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบล  หาดยาย  อำเภอหลังสวย
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบล  หาดยาย  อำเภอหลังสวน
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบล  หาดยาย  อำเภอหลังสวน
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบล  พระรักษ์  อำเภอพะโต๊ะ

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้านส้มควาย
   หมู่ที่  2   บ้านพังเหา
   หมู่ที่  3   บ้านคลองเหนก
   หมู่ที่  4   บ้านคลองนูน
   หมู่ที่  5   บ้านทอนพงษ์
   หมู่ที่  6    บ้านท่าแพ
   หมู่ที่  7    บ้านคลองอารักษ์
   หมุ่ที่  8    บ้านห้วยใหญ่

   หมู่ที่  9  บ้านสร้างสมบูรณ์

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปังหวาน
  หมู่ที่ 3 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 087-8185138

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03