[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ปรัชญา กศน.อำเภอปะทิว

"ส่งเสริมปัญญา นำพาคุณธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน"

__________________________________________

วิสัยทัศน์

กศน.อำเภอปะทิว จัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคม

ฐานความรู้ การมีอาชีพ  และความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียน อย่างยั่งยืน์

__________________________________________


อัตลักษณ์

ความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

___________________________________________


เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

__________________________________________

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิว หมู่ที่ 7
  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-591221 โทรสาร 077-591221

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03