[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

นางสาวรพีพรรณ  ลิมปิติ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพะโต๊ะ

purapee@hotmail.com

 

 นางสุดารัตน์  เผ่ามงคล

ครูผู้ช่วย

Sudarat2552_@hotmail.com

 

 นางสุวรรณี  สุทธิแพทย์

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 นางอุทัย  ใจคำ

ครู  กศน.ตำบลพะโต๊ะ

authai65@gmail.com 

 

 นายสุนทร  เกิดด้วง

ครู  กศน.ตำบลพระรักษ์

 

 นางสาวสุวรรณรัตน์  ขำเขต

ครู  กศน.ตำบลปากทรง

t.k.18102554@gmail.com

 

 นางจิราภรณ์  ทวีธนนิพัทธ์

ครู  กศน.ตำบลปังหวาน

 

 นางสาวอุไรวรรณ  สุดใจ

บรรณารักษ์ห้องสมุด

auriwon@gmail.com 

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพะโต๊ะ
  หมู่ที่  8  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-539086  โทรสาร 077-539163

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03