[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

1.นายมานพ นุ้ยสอน          ประธานกรรมการ
2.นายประภาส   อินเกล้า    กรรมการ
3.นายวิมล แก่นกูล            กรรมการ
4.นางสุชาดา แก้วกลั่น       กรรมการ
5.นายวิชัย สุขเจริญ           กรรมการ
6.นายประเสริฐ   นาคลอด   กรรมการ
7.นายขรรชัย กิ่งน้ำฉ่า        กรรมการ
8.นายประสิทธิ์   สิทธาคม   กรรมการ        
9.นางอุทัย ใจคำ               กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพะโต๊ะ
  หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 082-2692565 โทรสาร -

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03