[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลพะโต๊ะ ตั้งอยู่เลขที่ 87 
    หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
    โทร 089-2207761 โทรสาร -
   ลักษณะอาคาร
   เอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว สร้างตามแบบมาตรฐาน กศน.

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นางอุทัย ใจคำ  หัวหน้า กศน.ตำบลพะโต๊ะ

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. 
    2.
    3. 

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   ตำบล  ปากทรง อำเภอพะโต๊ะ
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบล  พระรักษ์  อำเภอพะโต๊ะ
   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   ตำบล ละแม  อำเภอหลังสวน
   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   อำเภอเมืองระนอง

การปกครอง

   หมู่ที่  1   บ้านเขาตะเภาทอง
   หมู่ที่  2   บ้านท่าไทร
   หมู่ที่  3   บ้านไสงอ
   หมู่ที่  4   บ้านควนดอกไม้
   หมู่ที่  5   บ้านบึงขุด
   หมู่ที่  6   บ้านในหยาน
   หมู่ที่  7   บ้านท่าตีน
   หมุ่ที่  8   บ้านพะโต๊ะ

   หมู่ที่ 9 บ้านปากเลข

   หมู่ที่ 10 บ้านในจอก

   หมู่ที่ 11 บ้านห้วยกุ้งทอง

   หมู่ที่ 12 บ้านตรัง

   หมู่ที่ 13 บ้านห้วยกุ้งทอง

   หมู่ที่ 14 บ้านปะติมะ

   หมู่ที่ 15 บ้านในจูน

   หมู่ที่ 16 บ้านคลองช้าง

   หมู่ที่ 17 บ้านศรีสมุทร

   หมู่ที่ 18 บ้านประสานมิตร

   หมุ่ที่ 19 บ้านปิยะภูมิ


 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพะโต๊ะ
  หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 082-2692565 โทรสาร -

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03