[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลพระรักษ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ยาว
    หมู่ที่ 8 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
    โทร 0936708009
   ลักษณะอาคาร
   เป็นอาคารของศูนย์เด็กเล็ก บ้านไร่ยาว (ปัจจุบันให้ กศน.ตำบลพระรักษ์ ใช้เป็นอาคารเรียน)
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 


    นางสาวธันยภรณ์ ภูมา หัวหน้า กศน.ตำบลพระรักษ์

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. 
    2.
    3. 

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้าน พระรักษ์
   หมู่ที่  2   บ้าน พระรักษ์คลองราง
   หมู่ที่  3   บ้าน คลองเหนก
   หมู่ที่  4   บ้าน น้ำยืน
   หมู่ที่  5   บ้าน ในโหมง
   หมู่ที่  6   บ้านพูนสุข
   หมู่ที่  7   บ้านเขาช่องแบก
   หมุ่ที่  8   บ้านไร่ยาว

    หมู่ที่ 9     บ้านจำปุย

 

  

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพระรักษ์
  หมู่ที่ 8 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0936708009

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03