[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวี


นายรังสิทธิ์ พรมวัง
ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสวี

นางเกษร   พรหมวิเชียร

พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครฯ) 

 

 นายอนันทวัช  เปียสกุล

พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครฯ)รับผิดชอบ ตำบลวิสัยใต้

 

 นางสาวพัชริภรณ์  ยมขวัญเมือง

พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบลท่าหิน)

 

 นางสาวสุวิภา  พรหมประทีป

พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบลครน)

 

 นางสาวจิราวรรณ  ขุนหลัด

พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบลด่านสวี)

 

 นางสาวนิฤมล  มณีวงศ์

พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบลนาสัก)

 

 นายกรปกรณ์ ชูกะสิ

พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบลเขาค่าย)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวี
 อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-557072 โทรสาร 077-557072

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03