[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ กศน.ตำบล

ที่ตั้ง  กศน.ตำบลสองพี่น้อง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว

ลักษณะอาคาร ปูนชั้นเดียว ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร อาคารเอนกประสงค์ใช้ร่วมกับหมู่บ้าน 

เปิดเป็นกศน. ตำบล เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๕๓ 

ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้มีสถานที่เอื้ออำนวยเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้               

สภาพการคมนาคม  ห่างจากถนนเพชรเกษม เป็นถนนคอนกรีต

อาณาเขต                    ทิศเหนือ        จดถนนคอนกรีตบ้านห้วยทรายขาว

                              ทิศใต้            จดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว

                              ทิศตะวันออก   จดบ้านเลขที่ 96 ม.1 ตำบลสองพี่น้อง

                              ทิศตะวันตก     จดสวนปาล์มของ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว

 

บุคลากรในกศน.ตำบล

ที่ตั้งกศน.ตำบลสองพี่น้อง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิงห์  ดวงนิราส  ครู กศน.ตำบล

หมายเลขโทรศัพท์         ๐๘๙-๕๑๐-๘๙๗๕

E-mail                                      Keal.111131@gmail.vcom

 

 ข้อมูลประชากรจำแนกตามเพศ/พื้นที่การปกครอง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร  (คน)

จำนวนคนในครัวเรือนโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือนในพื้นที่

ชาย

หญิง

รวม

เขต อบต.

เขตเทศบาล

บ้านทรายขาว

593

900

903

1,803

3

593

-

บ้านห้วยใหญ่

393

544

486

1,308

4

393

-

บ้านงาช้าง

351

556

561

1,117

4

351

-

บ้านร้านตัดผม

673

1,008

949

1,957

3

673

-

บ้านตาเงาะ

470

557

562

1,121

3

470

-

บ้านสามล้าน

166

297

321

618

3

166

-

บ้านดวงดี

440

515

480

995

3

440

-

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสองพี่น้อง
  หมู่ที่ 1  ตำบลสองพี่น้อง   อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-599748 โทรสาร 077-599748


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03