[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

รอการบันทึก

นายสัมฤทธิ์  รุ่งช่วง

ตำแหน่งประธาน

 

 

 

รอการบันทึก

นางธิดารัตน์  สังข์ช่วย

ตำแหน่งรองประธาน

 

รอการบันทึก

 นายวิมล เจริญสุข

ตำแหน่งรองประธาน

 

รอการบันทึก

 นายวิโรจน์ สังข์ช่วย

ตำแหน่งกรรมกา

 

รอการบันทึก

 นายสำราญ พัฒนาขา

ตำแหน่งกรรมการ

 

รอการบันทึก

 นางฟอง  เหวียดแป้น

ตำแหน่งกรรมการ

 

รอการบันทึก

นายอริยณั  ไหมเชื้อจีน

ตำแหน่งกรรมการ

 

รอการบันทึก

 นายเจษฏา  สระทอง

ตำแหน่งกรรมการ

 

รอการบันทึก

 นางวรรณา  รวดเร็ว

ตำแหน่งกรรมการ

 

รอการบันทึก

 นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการ

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะโก
  หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0936784489 โทรสาร

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03