[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านเกาะชะอม

เจ้าของบ้าน ชื่อ นายวชิระ  วิชัยดิษฐ
หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร

 

 บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านพอเพียง

เจ้าของบ้าน  นางปราณีต  เสวตวงศ์

หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 

 บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านเจริญทรัพย์

เจ้าของบ้าน นางวรรณา  นาคสะโร

หมู่ที่  7  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 

 บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านถ้ำพิสดาร

เจ้าของบ้าน  น.ส.จริยา  ชินวงศ์

หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

   
   
   
   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 5  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  86160

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03