[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

 1. นายธนิต    พ่วงแม่กลอง                     ประธานกรรมการ
 2. นายเดชา    ยังสุข                              กรรมการ
 3. นายสัมพันธ์  ยังสุข                             กรรมการ
 4. นายประสิทธิศักดิ์   ดีรักษา                   กรรมการ
 5.นายวิโรจน์   ดำทุ่งหงส์                         กรรมการ
 6. นายโชคชัย    ทองคำ                         กรรมการ
 7. นายนิยม   พรหมเจริญ                        กรรมการ
 8. นายสมชาย  จันทร์น้อย                       กรรมการ
 9. นายนิกร  อาจหาญ                            กรรมการ
 10. นางสาวพรรณิภา อิ่มทั่ว                    กรรมการ
 11. นางมะนิจ  ไข้บวช                           กรรมการ
 12. นางสาวพัชริภรณ์  ยมขวัญเมือง          กรรมการเลขาณุการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าหิน  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวีจังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 087-9790974

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03