[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เจ้าของบ้าน ชื่อ นายวิชัย  ศรีก้ิม
หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

   บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เจ้าของบ้าน  ชื่อ  บัญญัติ  เชื้อสุวรรณ์
หมู่ที่ 4  ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เจ้าของบ้านชื่อ  นายอำนาจ  กาญจนี
หมู่ที่ 5 ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เจ้าของบ้านชื่อ  นายศักดิ์ชาย  พยันตา
หมู่ที่ 2   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
   
   
   
   
   
   

 

กศน.ตำบลท่าแซะ  หมู่ที่ 1ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

โทรศัพท์ 098-7265286  โทรสาร 077-599748


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03