[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

เจ้าของบ้าน ชื่อ นางวนิดา กรดหนู
บ้านบางคอย หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

  เจ้าของบ้าน ชื่อ นายมาโนช เพียรมาก
บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  เจ้าของบ้าน ชื่อ นางเกษม สุบงกฏ
บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  เจ้าของบ้าน ชื่อ นายไพบูลย์ ลือชัย
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  เจ้าของบ้าน ชื่อ นางสุดารัตน์ ทองพันธุ์
บ้านคอสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 
เจ้าของบ้าน ชื่อ นางจุฬารัตน์ นิลมา
บ้านร่องน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   
   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่ายาง
หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่บริเวณวัดท่ายางเหนือ
โทร 083 504 2800

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03