[x] ปิดหน้าต่างนี้
   

  

  

4 / มิ.ย. / 2556 : กิจกรรม
กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๕๖
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กศน.อำเภอทุ่งตะโก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
17 / ก.พ. / 2556 : กิจกรรม
กศน.อำเภอทุ่งตะโกจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.อำเภอทุ่งตะโก ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน.ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี กศน.ตำบลทั้ง ๔ แห่ง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
22 / พ.ย. / 2555 : กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๕๕
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กศน.อำเภอทุ่งตะโกได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๕๕
25 / ต.ค. / 2555 : เรื่องเด่น
กศน.อำเภอทุ่งตะโก ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสาม
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ กศน.อำเภอทุ่งตะโก ได้เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสาม ซึ่งจัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
8 / ส.ค. / 2555 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดสอนภาษาจีน
กศน.อำเภอทุ่งตะโก ได้จัดให้นักศึกษาเรียนภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8 / ส.ค. / 2555 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งตะโก นำนักศึกษาเข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กศน.อำเภอทุ่งตะโก นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ฯ
25 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรม
กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.อำเภอทุ่งตะโก ได้จัดกิจกรรมพัฒนษทักษะชีวิต โครงการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข
26 / มิ.ย. / 2555 : กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๕๕
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กศน.อำเภอทุ่งตะโกได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๕๕
25 / มิ.ย. / 2555 : กิจกรรม
ร่วมกิจกรรมอบรมยาเสพติด
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 กศน.อำเภอทุ่งตะโก ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติด
17 / ธ.ค. / 2553 : ประชาสัมพันธ์
ฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือไทยสากล จัดฝึกอบรม วิชาผู้บังคับลูกเสือวิสามัญ
7 / ก.ค. / 2553 : กิจกรรม
กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ กศน.อำเภอ ทุ่งตะโก
7 / ก.ค. / 2553 : กิจกรรม
กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว ร่วมกับอบต.ช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 - 16.30 นณ ห้องประชุม อบต.ช่องไม้แก้ว
7 / ก.ค. / 2553 : กิจกรรม
กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดพิธีไหว้ครู
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น. กศน.อำเภอทุ่งตะโก จัดพิธีไหว้ครู และ ประกวดพานสวยงาม และพานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7 / ก.ค. / 2553 : กิจกรรม
กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งตะโก
  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์077-536454 โทรสาร077-536454

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03