[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ

สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลวังไผ่ อาศัยอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่
    หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
    โทร 07759772 โทรสาร 077596772

ลักษณะอาคาร
   ไม่เอกเทศ อาศัยอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ 
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นางดวงฤทัย รักดี  หัวหน้า กศน.ตำบลบางสน

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. 
    2.
    3. 

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบล  ชุมโค อำเภอปะทิว
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบล  สะพลี  อำเภอปะทิว
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ทะเลอ่าวไทย  อำเภอปะทิว
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบล  ทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้าน หน้าทับ
   หมู่ที่  2   บ้าน ดอนตะเคียน
   หมู่ที่  3   บ้าน เกราะเสม็ด
   หมู่ที่  4   บ้าน บ้านบางเสียบ
   หมู่ที่  5   บ้าน หัวนอน
   หมู่ที่  6    บ้านคอกม้า
   หมู่ที่  7    บ้านบางสน
   หมุ่ที่  8    บ้านบางน้ำจืด ( บ้านแหลมยาง )

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังไผ่
  หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-596772 โทรสาร 077-596772

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03