[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง     

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวิสัยใต้

บ้านวัดนอก ม.8 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร  86130

หมายเลขโทรศัพท์  0872764160

หมายเลขโทรสาร    077557702

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นางดวงฤทัย รักดี  หัวหน้า กศน.ตำบลบางสน

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
   

1. นายชวลิต อาจหาญ                                         ประธานกรรมการ

2. นายวิทยา ขาวละออง                                                   กรรมการ

3. นายวสันต์  สิงห์ทอง                                                    กรรมการ

4. นายสมยศ แสนขำ                                                       กรรมการ

5.นายสายชล  สมศรี                                                               กรรมการ

6. นายสุพิชัย  ศรีวิสัย                                                      กรรมการ

7. น.ส.วิลาวรรณ  แก้วตราชู                                             กรรมการ

8. นายพิทักษ์ เกษสถิตย์                                                   กรรมการ

9. นายโกสิน  ทองมาก                                                     กรรมการ

10.นายอนันทวัช  เปียสกุล                                                กรรมการเลขาณุการ

 

อาณาเขตติดต่อ
  

          ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

         ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

         ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

         ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลครน และจังหวัดระนอง

 

การปกครอง
  

 บ้านท่าดี

 บ้านวิสัยใต้

 บ้านล่าง

บ้านควน

บ้านทุ่งเขาสะบ้า

บ้านหาดพริก

บ้านแพรกแห้ง

บ้านวัดนอก

บ้านเขาหลัก

บ้านแก่งอนุรักษ์

 

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวิสัยใต
หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-557072 โทรสาร 077-557072

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03