[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ชุมพร ร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี 2557

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


                  วันนี้ 16 ม.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร  นายประพันธ์ บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร  ผู้บริหาร กศน.อำเภอ และ บุคลากรครู สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา  ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ภายใต้คำขวัญ "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน" มี นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอเมืองชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีบุคลากรครู 1000 คน เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมระลึกพระคุณของครู อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์
                 นอกจากนี้ทางคุรุสภา ยังได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูผู้สอน ดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพรมีผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 12 ท่าน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมจาก Facebook สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร  คลิกที่นี้เข้าชม : 454


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 31 / มี.ค. / 2563
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV1D-19) 5 / มี.ค. / 2563
      รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2561 28 / ก.ย. / 2561
      กศน.ชุมพร จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เร่งปลูกฝังความรักชาติ 8 / พ.ค. / 2561
      จังหวัดชุมพร เชิญชวนเที่ยวงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน 26 / ก.พ. / 2561


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01